Prerušenie dodávky elektrickej energie 15.4.201518. 3. 2015 11:13

Oznamujeme Vám,  že v termíne od: 15.04.2015 07:30 do: 15.04.2015 16:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu vykonania plánovanej revízie el. zariadenia.

Bez elektrickej energie bude Prievidzká mestská časť Staré mesto na uliciach Košovská cesta a Priemyselná, ďalej časť Píly na uliciach Letisková, Riečna a Ukrniska.

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny, odporúčame obyvateľom, aby vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny.


Info servis