Premiestňovanie lavičiek v meste5. 10. 2012 07:34

Na území mesta Prievidza je podobne ako aj v iných mestách nedostatok lavičiek. Okrem toho, že sú postupne v rámci finančných možností dopĺňané nové lavičky, dochádza aj k presunu už osadených lavičiek z nevyužívaných miest na miesta viac frekventované.

Lavičky sú premiestňované v dvoch etapách.

V rámci I. etapy boli presuny nasledovné:
-4 ks   k rieke Handlovka,
-2 ks k  Vnútornej ul. 8,10,12,
-2 ks  k Ul. Siváka  2,4,
-2 ks  k Ul. Rudnaya 5,7,
-1 ks  k Ul. Roháča  7.

V II. etape dôjde v najbližších dňoch k nasledovným presunom:
-zo skladu Správy majetku mesta Prievidza  na Ul. Clementisa 41 – zo zadnej strany,
-1 ks z parku vo dvore na Ul.  F. Madvu   pred vchod F. Madvu 20,
-odstránená poškodená lavička na Pauleho 3,
-1 ks  zo zelene na Trhovej ul. 5 na Vnútornú   ul. 7,
-2 ks poškodené zo zelene Trhovej ulice odstránené,
-1 ks  z Vnútornej  ul. 13  na Vnútornú 9,
-1 ks  z dvora na Vnútornej 1,3,5  na Vnútornú  ul. 11,   
-vybrané betónové stojky pred vchodmi vo dvore na ul. Ondrejova 7-15.
Presunmi lavičiek reagujeme na podnety obyvateľov, ktorí požadujú umiestnenie lavičiek najmä na miestach,  kde sa zdržiava viac seniorov. Takto boli napríklad presunuté niektoré lavičky od  kina Baník k „Čínskemu múru“. Musíme priznať, že sa stretávame aj s podnetmi obyvateľov na odstránenie lavičiek v niektorých lokalitách. Vo vyššie uvedených presunoch sme reflektovali aj na požiadavky tohto druhu.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri