Predvianočné trhy 2011- informácie11. 11. 2011 08:24

Rok, čo rok sa v decembri  stretávame  s najkrajšími sviatkami v roku – Vianocami. Prichádzajú pomaly a  nenápadne.  Je to tak,  opäť sa blížia, radostné, čarovné,  bohaté,  pokojné,  láskyplné .... iba jediné sviatky  v roku majú  toľko prívlastkov – VIANOCE...

Obdobie príprav na vianočné sviatky vytvára neopakovateľnú atmosféru, nezabúda sa na zvyky a tradície, ktoré dávajú  tomuto sviatku niečo nevšedné, výnimočné a slávnostné. K tejto slávnostnej atmosfére chce prispieť aj mesto Prievidza zorganizovaním PREDVIANOČNÝCH TRHOV 2011 a množstvom kultúrnych podujatí v našom meste. O všetkých pripravovaných akciách budete včas informovaní. K Predvianočným trhom, konaných v dňoch 13. - 23.decembra 2011 zverejňujeme pre predávajúcich Prihlášku, Pokyny a vyhlásenie Súťaže o najkrajší vianočný predajný stánok.  

Prihláška na Vianočné trhy : ico_doc_46

Pokyny k Vianočným trhom : ico_doc_46


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri