Prečo, čo a ako učiť o klíme: Webinár pre učiteľovLorem ipsum dolor sit amet 18. 5. 2020 22:04

Klíma tvrdo zasiahne do života našich detí. Ale ten im skomplikujú aj iné faktory: ropný zlom, vyčerpanie zásob dôležitých surovín, úbytok biodiverzity, pokles úrodnosti pôd a ďalšie trendy, ktoré sú globálne, prepojené a často majú nevratné dôsledky. O tom, aký charakter bude mať spoločnosť už v blízkej budúcnosti, rozhodne to, či spoločnosť dokáže
tieto trendy oslabiť a zvrátiť a to, ako sa na prichádzajúce krízy adaptujú rodiny, komunity a regióny. Práve v tom majú nezastupiteľnú úlohu školy.

Webinár je určený učiteľom základných a stredných škôl a iným pedagogickým pracovníkom v okresoch Kežmarok, Rimavská Sobota, Rožňava a Prievidza. Rozsah je približne 3 hodiny. Účasť je bezplatná vrátane materiálov pre účastníkov.

Termíny, na ktoré sa môžete prihlásiť, nájdete TU: https://priateliazemecepa.clickmeeting.com/.

Webinár sa uskutoční v termíne, na ktorý sa prihlási aspoň 15 účastníkov. V prípade zrušenia termínu pre nedostatočný počet účastníkov Vás budeme informovať mailom. Maximálny počet účastníkov je 23.

Čo sa môžete naučiť?
- Čo vieme a nevieme o klíme
- Známe a neznáme súvislosti
- Poslanie školy: pripraviť mladých ľudí na život, ktorý sa bude zásadne líšiť od väčšinových očakávaní
- Tipy a podnety pre učiteľov a školy

Kontakt: Helena Zamkovská, zamkovska@priateliazeme.sk, 0917 558 212

Foto: Faizan Khan

Tento projekt je súčasťou Európskej klimatickej iniciatívy (EUKI). EUKI je finančným nástrojom Nemeckého spolkového ministerstva životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti (BMU). Súťaž o projektové nápady EUKI realizuje Nemecká spoločnosť pre medzinárodnú spoluprácu (GIZ). Hlavným cieľom EUKI je podporovať spoluprácu v oblasti zmeny klímy v Európskej únii s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov.

Informácie o Európskej klimatickej iniciatíve nájdete na portáli
www.euki.de.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri