Prechádzka vianočným lesomLorem ipsum dolor sit amet 20. 12. 2016 15:03

V stredu 14.12.2016 sa v Základnej škole na Ulici P. J. Šafárika konalo tradičnépredvianočné stretnutie žiakov, rodičov, poslancov MsZ a zamestnancov školy pod názvom „Prechádzka vianočným lesom“.

Vyzdobené vianočné stromčeky, tradičné medovníky, kapustnica a punč umocňovali predvianočnú atmosféru. Tvorivé nápady a šikovnosť ukázali žiaci školy pri výrobe vianočných ozdôb.

Poslanci volebného obvodu Zapotôčky - Nové mesto ocenili vecnými darmi osem žiakov, ktorí reprezentovali školu a dosiahli úspechy v okresných, krajských a celoslovenských súťažiach. Medzi ocenenými bol aj žiak 5. ročníka Patrik Blažek,ktorý v medzinárodnej súťaži „Cudzojazyčný komix“ reprezentoval Slovensko a umiestnil sa na 1. mieste.

Ceny odovzdal žiakom poslanec MsZ Ing. Branislav Bucák. Poslancom volebného obvodu Zapotôčky - Nové mesto a rodičom ďakujeme za spoluprácu a podporu našej školy.


Text: Mgr. Helena Konečná, riaditeľka ZŠ


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri