Pre údržby bude fontána mimo prevádzky24. 7. 2017 07:48

O odstávke vodného prvku sa obyvatelia a návštevníci Prievidze dozvedia aj z informačných tabúľ.

Z dôvodu rekonštrukcie elektrických zariadení na Námestí slobody a stavebných opráv na vodnom prvku bude Fontána pod lipami mimo prevádzky od pondelka 24. júla do piatka 28. júla.

Obyvatelia a návštevníci mesta získajú informácie o odstávke fontány aj priamo v jej blízkosti na informačných tabuliach.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri