Pre bezprístrešných ľudí vytvorili karanténne miesta1. 12. 2020 13:25

Mesto Prievidza vytvorilo karanténne miesta pre ľudí bez domova. Na týchto miestach budú môcť klienti absolvovať povinnú 10-dňovú karanténu po ukončení hospitalizácie v nemocnici. Akcia je financovaná z rozpočtových zdrojov mesta.

V týchto dňoch boli umiestnené vo dvore Charity - domu sv. Vincenta na Košovskej ceste dva obytné kontajtery. Budú slúžiť ako karanténne miesta pre bezprístrešných. Potreba takéhoto zariadenia súvisí najmä s povinnou 10-dňovou karanténou, ktorú sú aj ľudia bez domova povinní absolvovať po ukončení hospitalizácie v nemocnici. Po ukončení karantény môžu klienti využiť sociálne služby poskytované v nocľahárni, alebo útulkoch.

„Pre umiestnenie karanténnych miest v charite sme sa rozhodli preto, že je tu na to pripravené zázemie. Zásadné je, že je tu denne vydávané klientom jedno teplé jedlo. Až do 18. decembra je zabezpečované bezplatne, v spolupráci s firmou Philip Morris, ktorá stravu pre núdznych financuje už druhýkrát v tomto roku,“ priblížila vedúca Odboru školstva a starostlivosti o občana, MsÚ Beata Révayová.

V kontajneroch je k dispozícii aj potrebná sanita ako sprcha, umývadlo a WC. Sú pripojené na elektrinu, vodu a odpad. Osadenie kontajnerov zabezpečila mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri