Prázdninová kvapka krviLorem ipsum dolor sit amet 19. 7. 2017 09:13

Mesto Prievidza v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, územným spolokom Prievidza Vás pozývajú na odber krvi pod názvom „Prázdninová kvapka  krvi“.

Odber sa uskutoční piatok 25. augusta 2017 od 08,00 do 11,00 hod. v zasadačke Mestského úradu Prievidza.

Pre darovanie krvi je potrebné si so sebou priniesť preukaz totožnosti, preukaz poistenca a legitimáciu darcu krvi.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri