Pravidlá pre rodičov prváčikov pred prvou cestou do školy2. 9. 2021 14:19

Onedlho skončia prázdniny a pre žiakov znova začnú platiť bežné školské povinnosti. Medzi ne patrí aj každodenná bezpečná cesta do školy. Pre rodičov budúcich prváčikov nezaškodí pripomenúť základné pravidlá, ktoré by mali dodržiavať alebo s budúcimi žiačikmi nacvičiť.

•    Naučte deti správne a bezpečne prechádzať cez cestu.
•    Počte ich, aby po ceste chodili len keď pri nej nie je chodník.
•    Naučte dieťa správne a bezpečne chodiť po ceste-„chodci choďte vľavo.“
•    Naučte dieťa správne stáť pred priechodom pre chodcov.
•    Dbajte na to, aby malo dieťa pestrofarebné oblečenie, poprípade doplnené o reflexné nášivky s aktovkou, ktorá obsahuje reflexný materiál (aby bolo dobre viditeľné).
•    Viackrát s ním vyskúšať najbezpečnejšiu (nemusí byť najkratšia) cestu do školy, aby prechádzalo cez cestu čo najmenej.
•    Dieťa môže ísť do školy samé, až keď je schopné bezpečne absolvovať  zvolenú cestu.

Nezabúdajme na to, že deti sa riadia naším príkladom a kopírujú model správania rodičov, preto by sme im mali ísť dobrým príkladom aj v dodržiavaní pravidiel cestnej premávky. Zveriť dieťa niekomu, kto s ním prelieza zábrany na križovatke alebo prebieha tesne pred prichádzajúcim autom tiež nie je bezpečné riešenie prvákovej cesty do školy.
Ak priveziete dieťa pri školu autom, sami dbajte na dodržanie pravidiel cestnej premávky. Pokiaľ je to možné z hľadiska dopravnej situácie, naučte ho z auta bezpečne vystúpiť alebo do neho nasadnúť.
Pri jeho sprevádzaní do školy ho veďte k samostatnosti a kontrolujte správnosť dodržiavania zásad bezpečného pohybu po chodníku alebo na priechode pre chodcov. Prípadné pochybenie dieťaťu vysvetlite a pamätajte, že krik a stres nie sú dobrým prostriedkom na dosiahnutie cieľa.

Ak je pri priechode pre chodcov policajt, má za úlohu dohliadať na bezpečnosť a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a jeho pokyny treba rešpektovať.

MsP Prievidza


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri