Pozývame na Vianočný benefičný koncertLorem ipsum dolor sit amet 18. 12. 2013 09:50

Žiaci Piaristickej spojenej školy F. Hanáka a spoločenstvo Piar organizujú pod záštitou primátorky mesta Prievidza, Kataríny Macháčkovej, Vianočný benefičný koncert. Koná sa vo štvrtok, 19. decembra 2013 o 16:30 v piaristickom kostole v Prievidzi (Kostol Najsvätejšej Trojice).

V programe koncertu vystúpia školské spevokoly Rosnička, Bázeň a kapela GodKnows a žiaci piaristickej školy. Oživením budú vystúpenia sólových spevákov a drobné divadelné scénky s predvianočnou tematikou. Výťažok zo vstupného bude použitý na podporu aktivít neziskovej organizácie Charita – dom sv. Vincenta v Prievidzi. Mesto Prievidza podporilo z rozpočtu mesta realizáciu koncertu dotáciou v sume 300 eur.

„Vianočný program má na piaristickej škole veľkú tradíciu. V roku 2010 sme ho prvýkrát spojili so zbierkou a podporili detský hospic Plamienok. Od roku 2011 spolupracujeme s prievidzskou charitou a sme radi, že vďaka tomu pomáhame ľuďom v núdzi, ktorí sú z nášho regiónu,“ hovorí Andrej Kmotorka zo spoločenstva Piar. „Snažíme sa, aby to koncertom nekončilo. Dobrovoníci z nášho spoločenstva pomáhajú charite dlhodobo. Majú víkendové dobrovoľnícke služby. Už tradične pomôžeme aj tieto Vianoce s tradičnými aktivitami, napríklad s podávaním vianočnej večere ľuďom bez domova, “ dodáva.

Nezisková organizácia Charita – dom sv. Vincenta v Prievidzi získala minulý rok do dlhodobého prenájmu od mesta Prievidza nehnuteľnosť na Košovskej ulici č. 19. Nové priestory mesto Prievidza organizácii poskytlo na 30 rokov za 1 euro ročne. Charita v nich prevádzkuje denné centrum, výdaj stravy a šatstva, stredisko osobnej hygieny a v zimných mesiacoch aj nízkoprahovú nocľaháreň.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri