Pozývame na Vianočný benefičný koncert pre charituLorem ipsum dolor sit amet 15. 12. 2014 09:01

Žiaci Piaristickej spojenej školy F. Hanáka a spoločenstvo Piar organizujú pod záštitou primátorky mesta Prievidza, Kataríny Macháčkovej, Vianočný benefičný koncert. Koná sa vo štvrtok, 18. decembra 2014 o 16:00 v piaristickom kostole v Prievidzi (Kostol Najsvätejšej Trojice).

V programe koncertu vystúpia žiaci piaristickej školy a mládež zo Spoločenstva Piar. Oživením budú vystúpenia sólových spevákov a drobné divadelné scénky s predvianočnou tematikou. Výťažok zo vstupného bude použitý na podporu aktivít neziskovej organizácie Charita – dom sv. Vincenta v Prievidzi.

„Vianočný program má na piaristickej škole veľkú tradíciu. V roku 2010 sme ho prvýkrát spojili so zbierkou a podporili detský hospic Plamienok. Od roku 2011 spolupracujeme s prievidzskou charitou a sme radi, že vďaka tomu pomáhame ľuďom v núdzi, ktorí sú z nášho regiónu,“ hovorí Ján Grešner zo spoločenstva Piar. „Snažíme sa, aby to koncertom nekončilo. Dobrovoľníci z nášho spoločenstva pomáhajú charite dlhodobo. Majú víkendové dobrovoľnícke služby. Už tradične pomôžeme aj tieto Vianoce s tradičnými aktivitami, napríklad s podávaním vianočnej večere ľuďom bez domova, “ dodáva.

Nezisková organizácia Charita – dom sv. Vincenta v Prievidzi získala v roku 2012 do dlhodobého prenájmu od mesta Prievidza nehnuteľnosť na Košovskej ulici č. 19. Nové priestory mesto Prievidza organizácii poskytlo na 30 rokov za 1 euro ročne. Charita v nich prevádzkuje denné centrum, výdaj stravy a šatstva, stredisko osobnej hygieny a v zimných mesiacoch aj nízkoprahovú nocľaháreň. Organizácia a jej predchodcovia v Prievidzi pomáhajú núdznym už od roku 1990.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri