Pozvánka na zasadnutie MsZ26. 8. 2021 12:58

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva primátorka mesta zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 30. augusta 2021 (v pondelok) o 8.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu 11 v Prievidzi.

Rokovanie mestského zastupiteľstva bude streamované naživo na YouTube kanáli Mesto Prievidza. Program 9. zasadnutia MsZ v roku 2021 nájdete TU.

pozvánka:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri