Pozvánka na zasadnutie MsZ -Lorem ipsum dolor sit amet 13. 12. 2010 18:41
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení primátor mesta Ing. Ján Bodnár zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 21. decembra 2010 (utorok) o 8.00 h v Dome kultúry na Ul.
F. Madvu v Prievidzi

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri