Pozvánka na zasadnutie MsZ dňa 30. novembra 2010Lorem ipsum dolor sit amet 24. 11. 2010 17:43
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva primítor mesta Prievidza Ing. Ján Bodnár zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 30.
novembra 2010 (utorok) o 8.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri