Pozvánka na zasadnutie MsZ dňa 28. septembra 2010Lorem ipsum dolor sit amet 23. 9. 2010 09:53
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva primátor mesta Ing. Ján Bodnár zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2010 (utorok) o 8.00 h v Dome kultúry na Ul.
F. Madvu v Prievidzi

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri