Pozvánka na zasadnutie MsZ dňa 27.04.201022. 4. 2010 12:17
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení sa zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2010 (utorok) o 8.00 h v Dome kultúry na Ul.
F. Madvu v Prievidzi

Zoznam prejednávaných dokumentov nájdete tu

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri