Pozvánka na zasadnutie MsZ dňa 26. októbra 2010Lorem ipsum dolor sit amet 21. 10. 2010 10:29
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení primátor mesta zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2010 (utorok) o 8.00 h v Dome kultúry na Ul.
F. Madvu v Prievidzi

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri