Pozvánka na zasadnutie MsZ dňa 25. mája 201020. 5. 2010 20:55
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva sa zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 25. mája 2010 (utorok) o 8.00 h v Dome kultúry na Ul.
F. Madvu v Prievidzi

Pozvánku a dokumenty na prerokovanie nájdete tu ...

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri