Pozvánka na zasadnutie MsZ dňa 15. júna 201010. 6. 2010 19:27
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení sa zvoláva mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 15.
júna 2010 (utorok) o 13.00 h v Obradnej miestnosti Mestského domu v Prievidzi

Pozvánku a dokumenty na prerokovanie nájdete tu ...

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri