Pozvánka na zasadnutie MsZ 27.7.201022. 7. 2010 12:06
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení primátor mesta Prievidza Ing. Ján Bodnár zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 27.
júla 2010 (utorok) o 8.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi

Dokumenty na prejednanie

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri