Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v PrievidziLorem ipsum dolor sit amet 28. 10. 2016 14:03

Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na pondelok 31. októbra 2016 o 8.00 hod. v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi.

Pozývame všetkých obyvateľov, ktorí majú záujem zúčastniť sa zasadnutia. Návrh programu a materiály sú zverejnené na tejto stránke. Diskusia pre obyvateľov je naplánovaná od 10.00 do 11.00.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri