Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstvaLorem ipsum dolor sit amet 7. 7. 2017 13:13

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva primátorka mesta Prievidza zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 13. júla 2017(štvrtok) o 13.00 h v obradnej sieni Metského domu v Prievidzi.

pozvánka: ico_pdf_46


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri