Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstvaLorem ipsum dolor sit amet 22. 6. 2017 15:21

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva primátorka mesta Prievidza zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční pondelok 26. júna 2017(piatok) o 8.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi.

celý dokument: ico_pdf_46


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri