Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v PrievidziLorem ipsum dolor sit amet 30. 9. 2016 08:16

Primátorka mesta Prievidza zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 3. októbra 2016 (pondelok) o 8.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi.

Návrh programu zasadnutia a jednotlivé predkladané materiály sú k dispozícii tu.
Diskusia pre obyvateľov je naplánovaná od 10.00 h do 11.00 h.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri