Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v PrievidziLorem ipsum dolor sit amet 2. 12. 2016 13:54

Primátorka mesta Prievidza zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 5. decembra 2016 (pondelok) o 8.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi.

Návrh programu zasadnutia a jednotlivé predkladané materiály sú k dispozícii tu.
Diskusia pre obyvateľov je naplánovaná od 10.00 h do 11.00 h.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri