Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi19. 8. 2016 11:19

Primátorka mesta Prievidza zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 22. augusta 2016 (pondelok) o 8.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi.

Návrh programu zasadnutia a jednotlivé predkladané materiály sú k dispozícii tu. Diskusia pre obyvateľov je naplánovaná od 10.00 h do 11.00 h.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri