Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva29. 10. 2012 08:18

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, primátorka  mesta zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční v utorok 30. októbra 2012 o 8.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi.


Celý program, ako aj jednotlivé materiály môžete vidieť TU.

Termín zasadnutia je naplánovaný na stredu 28.novembra 2012 v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri