Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva6. 5. 2022 09:37

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva primátorka mesta Prievidza zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 9. mája 2022 od  8.00 h a Ul. F. Madvu v Prievidzi.

Program ako aj jednotlivé body nájdete TU.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri