Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - jún 202223. 6. 2022 15:35

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva primátorka mesta Prievidza zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční v pondelok 27. júna 2022 od  8.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi.

Program ako aj jednotlivé body nájdete TU.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri