Pozvánka na ustanovujúce zastupiteľstvoLorem ipsum dolor sit amet 29. 11. 2018 15:46

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva primátorka mesta Prievidza zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 3. decembra 2018 (pondelok) o 9.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi.

Počas ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva si novozvolení poslanci budú voliť členov mestskej rady, komisií a poradných orgánov primátora mesta.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri