Pozvánka na ustanovujúce mestské zastupiteľstvo8. 12. 2014 08:32

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva primátorka mesta Prievidza ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 9. decembra 2014 (utorok) o 10.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi.

Pozývame všetkých obyvateľov, ktorí majú záujem zúčastniť sa na ustanovujúcom stretnutí poslancov a predstaviteľov mesta Prievidza.

Dokumenty k rokovaniu nájdete TU.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri