Pozvánka na rokovanie MsZ 31. augusta 2010Lorem ipsum dolor sit amet 26. 8. 2010 16:39
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení primátor mesta Prievidza Ing. Ján Bodnár zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 31.
augusta 2010 (utorok) o 8.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri