Pozvánka na okresnú výstavu záhradkárovLorem ipsum dolor sit amet 15. 10. 2015 13:36

Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov Prievidza, miestne organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Bojnice v spolupráci s Kultúnym centrom Bojnice pozývajú na Okresnú Výstavu Ovocia zeleniny a kvetov.

Výstava sa uskutoční 16. - 18. októbra 2015 o 15:000 vo vestibule KC Bojnice.
Súťažiť sa bude v rôznych kategóriach:
- Najkrajšia expozícia ovocia, zeleniny a kvetov ZO SZZ o putovný pohár predsedu ZMOS hornej Nitry
- Najkrajšie jablko o putovný pohár primátora mesta Handlová
- Najkrajšia hruška o putovný pohár primátora mesta bojnice
- Najkrajšia kolekcia ovocia
- Najkrajšia kolekcia zeleniny

V piatok 16. októbra o 17:00 sa uskutoční v kongresovej sále prednáška Ing. Zoltána Tamaška: Možnosti a spôsob biologickej ochrany ovocných drevína zeleniny.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri