Pozvánka na mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 14. apríla 20107. 4. 2010 12:04
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 14. apríla 2010 (streda) o 15.00 h v Dome kultúry na Ul.
F. Madvu v Prievidzi

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri