Pozvánka na mimoriadne zasadnutie MsZ dňa 10. mája 20106. 5. 2010 10:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení sa zvoláva mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 10.
mája 2010 (pondelok) o 14.00 h v Obradnej miestnosti Mestského domu v Prievidzi

Pozvánku a dokumenty na prerokovanie nájdete tu ...

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri