Pozvánka na mestské zastupiteľstvo marec 201618. 3. 2016 10:18

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva primátorka mesta Prievidza zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 22. marca 2016 (utorok) o 8.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi.

Pozývame všetkých obyvateľov, ktorí majú záujem zúčastniť sa na každomesačnom  stretnutí poslancov a predstaviteľov mesta Prievidza.

Dokumenty k rokovaniu nájdete TU.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri