Pozvánka na mestské zastupiteľstvo - marec 201530. 3. 2015 09:22

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva primátorka mesta Prievidza zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 31. marca 2015 (utorok) o 8.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi.


Pozývame všetkých obyvateľov, ktorí majú záujem zúčastniť sa na každomesačnom  stretnutí poslancov a predstaviteľov mesta Prievidza.

Dokumenty k rokovaniu nájdete TU.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri