Pozvánka na mestské zastupiteľstvo26. 8. 2013 07:20

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva primátorka mesta Prievidza zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 27. augusta 2013 (utorok) o 8.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi.


Pozývame všetkých obyvateľov, ktorí majú záujem zúčastniť sa na každomesačnom  stretnutí poslancov a predstaviteľov mesta Prievidza.
Program zastupiteľstva a materiály,ktoré budú predmetom rokovania môžete nájsť TU.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri