Pozvánka na 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v PrievidziLorem ipsum dolor sit amet 24. 3. 2014 08:16

Primátorka mesta Prievidza zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 25. marca 2014 (utorok) o 8.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi.

Návrh programu zasadnutia a jednotlivé predkladané materiály sú k dispozícii tu. Diskusia pre obyvateľov je naplánovaná od 10.00 h do 11.00 h.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri