Pozvánka - Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov27. 8. 2019 09:15

Verejnosť pozývame na workshop o behaviorálnej politike.

Mesto Prievidza v spolupráci s neziskovou organizáciou Civita Center organizujú workshop k projektu „Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov“.

Ak máte záujem získať informácie o tom, čo je behaviorálna politika a ako dokážu malé intervencie pomôcť skvalitniť služby poskytované mestom a život občanov, radi vás privítame v Dome kultúry v Prievidzi. Účasť je bezplatná, avšak kapacitne obmedzená. Prihláste sa už dnes na podujatia@civitacenter.sk.

 

Viac informácií projekte
Mesto Prievidza vstúpilo s občianskym združením Civita Center a Univerzitou Komenského v Bratislave do projektu financovaného z Operačného programu Efektívna verejná správa s názvom „Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov“. V rámci projektu sú mapované potreby, dizajn a testovanie riešení problémových agend na základe behaviorálnych poznatkov a zavádzanie funkčných riešení do praxe, pričom mesto je priamo zapojené do dizajnu a realizácie behaviorálnych experimentov. Viac informácií nájdete na www.civitacenter.sk


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri