Pozor prebieha chemický postrek18. 9. 2015 12:17

Informujeme verejnosť, že v týchto dňoch sa realizuje chemický postrek inváznych druhov rastlín.

Na území mesta Prievidza sa dňa 18. 9. 2015, piatok, uskutoční chemický postrek inváznej rastliny pohánkovca v lokalitách:
-          Spojovací chodník sídliska Žabník a Zapotôčky, Nové mesto vedľa futbalového štadióna,
-          Koniec Ul. stavbárov pri nadchode cez ŽSR
-          Plochy okolo budovy Zariadenia pre seniorov na Ul. M. Rázusa
-          Slnečné nábrežie – plocha medzi chodníkom a riekou Nitra
-          Plocha za budovou CO skladu na Vápenickej ul.
-          Plochy pri garážach na Vápenickej ul.
-          Ľavá strana (vedľa CBA) a pravá strana (vedľa ČS Shell) mosta na Bojnickej ceste

Upozorňujeme obyvateľov, aby nevstupovali na uvedené plochy a vyhli sa kontaktu s rastlinami.

Pohánkovec je trváca, dvojdomá rastlina so silným a dlhým drevnatejúcim podzemkom, ktorý dorastá až do vzdialenosti 20 m od materskej rastliny. Stonky vysoké od 100 do 250 cm sú priame, oblé, duté, holé, červeno škvrnité. V hornej časti sa rozkonárujú. Listy sú stopkaté, čepeľ listov je vajcovitá, celistvookrajová, na vrchole ukončená dlhou špičkou, na báze kolmo uťatá alebo klinovito zúžená. Listy sú tuhé, holé, na oboch stranách zelené až svetlo zelené. Súkvetie je metlina mnohokvetých paklasov. Jednotlivé kvety sú jednopohlavné, malé, biele, vzácne ružové. Kvitnú od júla do septembra. Plod je trojhranná čierna až čiernohnedá nažka

Pohánkovec japonský sa rozmnožuje najmä vegetatívne pomocou podzemkov a adventívnych koreňov, z ktorých na jar vyrastú nové výhonky. 

Rozširovanie sa uskutočňuje najmä premiestnením odlomených častí podzemkov, čo je charakteristické napríklad pri rôznych zemných prácach. Úlomky podzemkov sa môžu šíriť aj pomocou prúdiacej vody, keďže tento druh sa často vyskytuje aj ako súčasť sprievodnej pobrežnej vegetácie tokov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri