Pozor na podvodnú SMS! Mesto Prievidza ani RÚVZ PD ju neposielaliLorem ipsum dolor sit amet 1. 7. 2020 18:50

Informujeme verejnosť, že sa šíri SMS ktorá sa vydáva za oficiálnu správu mesta Prievidza. Mesto Prievidza ani Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach v súvislosti s epidemiologickou situáciou neadresovali dňa 1. júla 2020 obyvateľom žiadnu textovú správu. Samospráva ani RUVZ PD nevydali správu o potrebe zostať v domácej karanténe pre zákazníkov dvoch prevádzok predajní zmrzliny.

RUVZ PD zároveň potvrdzuje, že v súvislosti s epidemiologickou situáciou bolo nariadené uzatvorenie dvoch prevádzok predajní zmrzliny v meste Prievidza - pri budove Gymnázia V. B. Nedožerského a pri budove vysokej školy - detašovaného pracoviska Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity.

Aktuálne informácie o opatreniach prijatých v súvislosti so šírením koronavírusu nájdete na internetovej stránke www.korona.gov.sk a na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri