Pozor na neželaných zlodejov20. 11. 2017 14:23

Vzhľadom na prípady, kedy obyvatelia oznamujú MsP poškodzovanie majetku a prespávanie cudzích osôb na chodbách a v priestoroch bytových domov, mestská polícia Prievidza opäť upozorňuje na tento problém a žiada o opatrnosť.


Zvýšený výskyt týchto prípadov súvisí s príchodom chladného počasia, kedy bezprístrešné osoby v domoch hľadajú útočisko a možnosť stráviť noc či časť dňa v teple. Vo väčšine prípadov ide o osoby, ktoré sú značne pod vplyvom alkoholu a preto nevyužívajú ubytovacie možnosti ponúkané mestom Prievidza, podnapité osoby, ktoré vzhľadom na svoj „stav“ nie sú schopné dopraviť sa do miesta bydliska alebo osoby, ktoré sa pokúšajú o krádež. Zistenie výskytu podozrivého, páchnuceho a často nebezpečného indivídua na ceste k svojmu bytu určite nepatrí medzi príjemné zážitky. Nezriedka takíto návštevníci znečistia priestory domov či okolie svojimi výkalmi, zvratkami či inými telesnými tekutinami alebo sa dopúšťajú priestupkov proti majetku krádežami zariadenia domov alebo majetku obyvateľov. Preto mestská polícia Prievidza vyzýva k obozretnosti a ponúka niekoľko rád:

-    používajte moderné a bezpečné systémy uzatvárania vchodových dverí,
-    vchody bytových domov a spoločných priestorov zatvárajte aj počas dňa, nielen v nočných hodinách,
-    skontrolujte uzavretie dverí samozatváracím zariadením, v zime nie vždy spoľahlivo účinkuje,
-    všímajte si cudzie, podozrivé osoby vo vchode či okolí domu,
-    žiadajte susedov, aby zatvárali vstupné dvere,
-    bez overenia dôvodu vstupu nevpúšťajte do vchodu neznáme osoby,
-    v prípade zistenia podozrivej osoby informujte Mestskú políciu.


Pozor, pokiaľ chcete vchodové dvere bytového domu uzamykať, je potrebné zabezpečiť systém núdzového otvorenia zamknutých dverí zvnútra bez použitia kľúča v prípade mimoriadnej situácie, ako je napr. požiar alebo živelná pohroma. V opačnom prípade ide o porušenie zákona o požiarnej ochrane.

Mgr. Ľubomír Pomajbo                                                        
náčelník MsP Prievidza


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri