Pozor na dočasné obmedzenie na Košovskej cesteLorem ipsum dolor sit amet 4. 4. 2018 10:34

Mesto Prievidza pripravuje rekonštrukciu lávky pre peších mostného objektu na Košovskej ceste v Prievidzi. Pre zabezpečenie realizácie je nutné úplne vylúčiť pešiu dopravu na lávke, ako aj obmedziť dopravu v jednom jazdnom pruhu na mostnom telese.

Počas prác bude prejazdný jeden jazdný pruh v smere od priemyselnej zóny do centra mesta. Pre dopravu od centra mesta do priemyselnej zóny budú označené obchádzkové trasy po vedľajších komunikáciách. Na uzávierku mosta budú účastníci cestnej premávky upozornení z hlavných smerov a to od Bojníc, ale aj na miestnych komunikáciách tak, aby doprava bola pre účastníkov zrozumiteľná. Pre zabezpečenie dostupnosti do priemyselnej zóny bude po dobu realizácie sprejazdnená obojsmerne komunikácia na Nábr. J. Kalinčiaka, v  úseku od Ul. J. Murgaša po Košovskú cestu (popod mosty). Z tohto dôvodu bude na uvedenom úseku zrušená cyklistická trasa po dobu trvania prác.
Začiatok prác na rekonštrukcii lávky mostného objektu je plánovaný od  05.04. 2018 do 18.5. 2018.

Ďalšie dopravné obmedzenia v meste súvisia s prácami na opravách miestnych komunikácií. Predmetom prác bude odfrézovanie jestvujúcich vrchných vrstiev asfaltov a realizácia nových asfaltov.  V termíne od 9.4. 2018 budú realizované nasledovné komunikácie na uliciach: Záhradnícka ulica, Ul. J.M. Hurbana, M. Hodžu, Nábrežná ulica.

Žiadame vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky  o dodržiavanie obmedzení vyplývajúcich z povahy prác, rešpektovania zmeny organizácie dopravy vyplývajúce z dočasného dopravného značenia.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri