Pozor na dočasné obmedzenie na cestáchLorem ipsum dolor sit amet 19. 9. 2018 08:46

Mesto Prievidza pripravuje rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov. Pre zabezpečenie realizácie rekonštrukčných prác je nutné čiastočné, prípadne úplné vylúčenie dopravy a možnosti parkovania na priľahlých spevnených plochách a parkoviskách.

Predmetom prác bude odstránenie  jestvujúcich krytov a podkladových vrstiev komunikácie a realizácia nových podkladných vrstiev komunikácie a pokládka nových asfaltov.
 
V roku 2018 budú realizované rekonštrukčné práce na nasledovných miestnych komunikáciách a chodníkoch:

Rekonštrukcia MK Ul. M. Mišíka
Rekonštrukcia MK Ul. Východná I. etapa
Rekonštrukcia MK Mierové námestie
Rekonštrukcia MK Rad L.M. Tolstého 15-19
Rekonštrukcia MK Ul. E. M. Šoltésovej
Rekonštrukcia MK Cesta V. Clementisa
Rekonštrukcia chodníka Ul. M. Mišíka - vnútrobloky
Rekonštrukcia chodníka Ul. Traťová ulica
Rekonštrukcia chodníka Ul. B. Björnsona
Rekonštrukcia chodníka Ul. M.R. Štefánika - pred bytovým domom 133

Nakoľko sa bude jednať o úplné uzávierky miestnych komunikácií a chodníkov, žiadame vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky ako aj chodcov  o dodržiavanie obmedzení vyplývajúcich z povahy prác, rešpektovania zmeny organizácie dopravy v zmysle  prenosného dopravného značenia.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri