Pozor na dočasné obmedzenie na cestách25. 9. 2015 07:55

Počas nasledovného víkendu budú v Prievidzi dve dočasné obmedzenia na cestných komunikáciách.

V dňoch 26. až 27.septembra v čase od 08:00 h  do 16:00 h bude prebiehať opilovanie konárov na Nábreží sv. Cyrila, prosíme preto cestujúcu verejnosť o maximálnu opatrnosť pri prejazde predmetnou komunikáciou. Dopravu budú riadiť príslušníci OR PZ ODI a MsP.

Dňa 27.09.2015 sa budú konať bežecké preteky ,,Hornonitrunˮ. Preteky budú prebiehať a teda premávka bude riadená príslušníkmi MsP a organizátormi na uliciach:
Riečna ulica, časť obchvatu, Západná ulica, Sadová ulica, Gorazdovo nábrežie (chodník po pravej stane rieky v smere k Mierovému námestiu), Ul. M.R. Štefánika (chodník), Nábrežie J. Kalinčiaka. Nakoľko účastníci budú využívať aj trasu medzi plavárňou a školou ( pri novej cyklodráhe) budú pri prejazde na Ul. M.R. Štefánika križovať aj Ul. S. Chalupku.   

Okrem riadenia premávky MsP a organizátormi, bude na zmenu organizácie dopravy upozornené aj prenosným dopravným značením.

Prosíme účastníkov premávky o dodržiavanie dopravného značenia ako aj pokynov pri riadení dopravy.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri