Požiadajte o nádobu na biologicky rozložiteľný odpad5. 10. 2018 13:18

Obyvatelia, ktorí majú záujem  o nádobu na biologicky rozložiteľný odpad (hnedá nádoba) môžu si o ňu požiadať na základe žiadosti na Mestskom úrade, č. dverí 105- 1.poschodie v budove SLSP. 

Nádobu si  môžu prevziať  na Správe majetku mesta, T.  Vansovej č. 24, a to každú stredu v čase od 13,00 – do 16,00 hod. Ohlásiť sa môžu v kancelárii č. 4 alebo č. 10.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri