Požiadajte o ďalšiu nádobu na BRO7. 10. 2021 14:48

Nepostačuje Vám jedna nádoba na biologicky rozložiteľný odpad z Vašej záhrady? Požiadajte o ďalšiu.

Obyvatelia mesta, ktorým nepostačuje súčasná nádoba na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov si môžu podať žiadosť o pridelenie ďalšej nádoby na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov. Žiadosť je potrebné doručiť do podateľne mestského úradu. Následne budú žiadosti postupne vybavované v období jar 2022.

Cieľom mesta je zvýšene kvality triedenia odpadov a zároveň zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu a tým súvisiacich poplatkov za uloženie odpadov na skládku.

Žiadosť o nádobu na BRO je dostupná TU:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri