Požehnajú obnovenú kaplnku2. 7. 2015 13:48

FanNecpaly v spolupráci s mestom Prievidza, Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Prievidza-mesto, pozývajú na pobožnosť pri príležitosti 200. výročia od postavenia Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie pri cintoríne v Necpaloch. Pobožnosť sa bude konať v sobotu 4. júla 2015 o 16.00 pri "malej kaplnke" vedľa cintorína v Necpaloch.

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili vzatie Kaplnky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie do majetku mesta Prievidza v apríli 2014, čím vytvorili podmienky na jej obnovu. Financovanie obnovy v roku 2015 podporili poslanci výboru Volebného obvodu č. 1 sumou 300 eur z operatívnej potreby pre rozvoj volebných obvodov.

Kaplnka je prícestnou drobnou architektúrou situovanou na začiatku časti Necpaly, dnes Veľkonecpalská ulica, pred rázcestím smerom na Nitrianske Pravno. Kaplnka je vybudovaná na obdĺžnikovom pôdoryse, kubická stavba s dekoratívne skosenými hranami nároží má sedlovú striešku s keramickou krytinou. Orientovaná je smerom na juh, s polkruhovým výklenkom na čelnej strane. Na východnej strane je zachované kruhové okno.

Kaplnka je cenným architektonickým sakrálnym objektom a živým kultovým miestom, s dôležitou historicko - urbanistickou pozíciou a strategickým významom, zaznačená v historických mapách vojenských mapovaní od druhej polovice 18. storočia. Začiatkom 20. storočia sú datované bližšie nešpecifikované úpravy kaplnky a v duchu zaužívaných zvyklostí i výsadba dvojice líp pred kaplnkou.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri