Pozdravili jubilantovLorem ipsum dolor sit amet 24. 6. 2017 15:03

Za účasti zástupu primátorky mesta Ľuboša Maxinu, poslankyne MsZ Heleny Dadíkovej, prednostu MsÚ Noberta Turanoviča, riaditeľa Zariadenia pre seniorov (ZpS) Branislava Magdolena a členov Rady ZpS Emila Lipovského a Zlatice Pekárovej sa 21. júna uskutočnilo slávnostné stretnutie jubilantov ZpS na Ul. M. Rázusa a Ul. J.Okáľa. Jubilanti dostali pozdravné listy a spomienkové darčeky od primátorky mesta.

Program pre jubilantov pripravili žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka v Prievidzi pod vedením učiteľov Ilju Michaloviča a Jany Pánisovej. S kyticou ľudových piesní sa predstavili Ilja Michalovič (husle), Marína Daubnerová (flauta), Jakub Roháč (akordeón), Alexandra Šestáková, Darina Bátorová, Nina a Linda Škorvánkové, Ján Andrejkovič a Branislav Bátora (spev).

Ich inštrumentálny a vokálny prejav a krásne slovenské ľudové piesne z rôznych regiónov Slovenska potešili vzácnych jubilantov i mnohých ďalších obyvateľov Zariadenia pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

-eda- 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri